Uslovi korištenja


OPŠTE ODREDBE

1.1 Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Optika Bevanda, sa sjedištem na adresia Splitska 12, 88000 Mostar, upisano u sudski registar Opštinskog suda.

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Optike Bevanda.

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i online kupca.

Online kupac znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja je obavila online kupnju na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u BiH-

Webshop usluga je usluga koja omogućuje kupcima kupnju proizvoda Optike Bevanda putem web stranica.

1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki kupac se obvezuje poštivati ove Opšti uvjeti i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Opštih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće

 • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Optike Bevanda ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu nama ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 Optike Bevanda se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5 Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Optika Bevanda nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Optika Bevanda se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.

2.6 Optika Bevanda zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 Optika Bevanda neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 Optika Bevanda zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9 Optika Bevanda zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 Optika Bevanda niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Optika Bevanda ili njegovih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, Optika Bevanda izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5 Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6 Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Optike Bevanda.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati Optici Bevanda osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da Optika Bevanda može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Optika Bevanda navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Optika Bevanda i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Optika Bevanda na zadovoljstvo korisnika;

 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 Optika Bevanda će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 Optika Bevanda neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5 Optika Bevanda će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6 Optika Bevanda će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Optiku Bevanda.

4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Optika Bevanda će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP

5.1 Korištenje usluge Webshop je dostupno korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju ste naveli prilikom kupnje, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Optika Bevanda.

5.3 Ukoliko Optika Bevanda nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

6.1 Cijene proizvoda izražene su u konvertibilnim markama ("KM") i uključuju porez na dodanu vrijednost. Optika Bevanda može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje.

6.2 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3 Potvrdom kupovine online kupci završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1 Online kupci mogu plaćati proizvode na nakon što im roba bude dostavljena tj. po preuzimanju.

DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

8.1 Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Bosne i Hercegovine.

8.2 Nakon što Optika Bevanda evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 48 sata od narudžbe proizvoda od strane kupca) online kupcu će proizvodi biti isporučeni u roku:

 • od 1 do 10 radnih dana za područje BiH

8.3 Ukoliko iz bilo kojeg razloga Online kupac nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Optika Bevanda nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4 Online kupcu će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Kupac nije na adresi dostave:

 • bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili

 • proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane online kupca) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5 Online kupac je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa online kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko online kupac odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski Optici Bevanda putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Optika Bevanda se obvezuje u roku od idućih 15 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na lageru, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za kupca ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu online kupca.

8.6 Ukoliko online kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Optika Bevanda zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1 Online kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Optika Bevanda će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, online kupcu vratiti sredstva na račun koji je kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu/e-mailu za reklamaciju.

9.2 Online kupac najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

9.3 Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je online kupac obaviješten na obrascu za reklamaciju.

9.4 Troškove povrata proizvoda snosi online kupac.

9.5 Online kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

9.6 Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Optika Bevanda nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen online kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

9.7 Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Optika Bevanda će postupiti kako je navedeno u tački 9.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Optika Bevanda.

9.8 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda, te online kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, online kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak Optika Bevanda koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

9.9 Ukoliko online kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Optika Bevanda je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te online kupca obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.


OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

10.1 Optika Bevanda ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati online kupcu i trećima:

 • uslijed neautoriziranog korištenja osobnih podataka ili je povezana sa takvim korištenjem,

 • u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Optike Bevanda.

10.2 Optika Bevanda ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.


IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

11.1 Optika Bevanda zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Online kupci su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

11.2 Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.