Garancija privatnosti


U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, mi smo posvećeni zaštiti privatnosti naših korisnika i kupaca.

Korisnik preuzima svu odgovornost za istinitost ličnih i kontakt informacija. Kontakt informacije se koriste samo u slučajevima gde je potrebno direktno kontaktirati kupca i povremeno slanje informativno-promotivnog materijala.

Lične i kontakt informacije neće biti korištene ni za koju drugu svrhu i neće se ustupati trećim licima.