Garancija i refundacija


Sigurnost online kupovine je važan segment u našem poslovanju i pristupu kupcu. Svi artikli iz naše ponude su pokriveni 100% GARANCIJOM u trajanju od 12 mjeseci na orginalnost i ispravnost artikala.

Potvrdom narudžbe, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima kupovine.

PREUZIMANJE POŠILJKE

Dostavna služba (eksterna firma koja vrši dostavu robe za Optiku Bevanda), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-16h. Molimo Vas da u tom periodu obezbjedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primjetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavijestite, pozivom na br. 036 320 173 ili nam pošaljite email na adresu optikabevanda76@gmail.com.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru preuzimanje. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, pozove Vas na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka nam se vraća.

ZAMJENA ARTIKLA

Sve artikle možete zamjeniti za drugi artikal ili tražiti povrat novca.


PROCEDURA ZAMJENE ARTIKLA

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamjenite za drugu veličinu ili drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja telefona 036 320 173 ili nam se javite putem FB ili IG.

Prilikom vraćanja artikla obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati u neku od naših poslovnica. Poručeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je oštećen od strane kupca.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima zamjene artikla.


ROK ZAMJENE

Proceduru za zamjenu artikla kupac može da pokrene najkasnije u roku od 5 dana od prijema proizvoda.

TROŠKOVI ISPORUKE
Troškove zamjene robe i povrata novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

REKLAMACIJA

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas pozovite nas telefonom na broj 036 320 173, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu optikabevanda76@gmail.com. i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, odgovoriti ćemo na reklamaciju i obavijestiti ćemo Vas o daljem postupanju.

POVRAT ROBE I POVRAT SREDSTAVA

PROCEDURA ZA POVRAT ROBE U ZAKONSKOM ROKU

Prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH (Službeni glasnik BiH, br. 25/06) i Zakonu o zaštiti potrošača RS (Službeni glasnik 6/12, 63/14) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.optika-bevanda.com smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje za lične potrebe, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 5 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustajanja kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kontaktirajte nas putem telefon 036 320 173 za pokretanje procedure povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga, potrebo je da pošaljete putem maila Izjavu o odustajanju od ugovora koja sadrži broj pošiljke, šifru artikla koji se vraća, a ako se vrši povrat sredsava i broj računa na koji će se izvršiti povrat. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu putem e-maila.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredsatava se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiti će se povrat sredstava u iznosu koji je kupac platio za vraćeni artikal i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati/zahtjevati novac u nekoj od poslovnica Optike Bevanda ili poslati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Troškove povrata robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.